Terug naar Wagenparkbeheer Begrippenlijst

Wat is een tachograaf?

Een tachograaf is een door de overheid verplicht apparaat dat aangesloten wordt op de aandrijving (meestal de versnellingsbak) van vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer.

Het doel van de tachograaf is het monitoren van de naleving van rij- en rusttijden door beroepschauffeurs.

Waarom een digitale tachograaf?

Sinds 1 mei 2006 is de digitale tachograaf verplicht in alle EU-lidstaten. Hij is ingevoerd om de arbeidsomstandigheden van beroepschauffeurs te verbeteren. De rij- en rusttijden registratie is namelijk inzichtelijker en minder fraudegevoelig dan bij een analoge tachograaf.

Wanneer is een digitale tachograaf verplicht?

De digitale tachograaf is verplicht voor:

 • bussen en touringcars met een datum van eerste toelating na 1 januari 2006, die meer dan 8 personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend
 • zware bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer (toegestaan maximum gewicht van meer dan 3.500 kg), met een datum van eerste toelating na 1 januari 2006

U bent wettelijk verplicht om minimaal eens per 28 dagen bestuurderskaart gegevens en eens per 90 dagen massageheugen gegevens te downloaden.

Meer informatie over de verplichtingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Wat wordt er door de digitale tachograaf geregistreerd?

De digitale tachograaf registreert en bewaart onder andere:

 • kenteken
 • rij- en rusttijden
 • snelheid
 • afgelegde afstand (aantal kilometers)
 • gegevens van de ingevoerde, persoonsgebonden bestuurderskaarten
 • diverse werkzaamheden, zoals laden en lossen
 • fouten en gebeurtenissen, zoals snelheidsovertredingen, rijden zonder bestuurderskaart, pogingen tot fraude

Welke soorten tachograafkaarten zijn er?

Een tachograafkaart is een smartcard, een kaart met een unieke computerchip. Er zijn 5 tachograafkaarten:

 1. Op de persoonsgebonden bestuurderskaart (ook wel ‘chauffeurspas’ genoemd) worden de rij- en rusttijden geregistreerd.
 2. Een tijdelijke bestuurderskaart is bedoeld voor chauffeurs uit niet-EU/EER landen die bij Nederlandse bedrijven werken.
 3. Handhavers gebruiken de controlekaart om te controleren op de naleving van rij- en rusttijden.
 4. Installateurs of technici die bij door de RDW erkende werkplaatsen werken, hebben de werkplaatskaart nodig om smart tachografen te activeren, te repareren en te ijken.
 5. Op de bedrijfskaart staan bedrijfsgegevens van de transporteur. Via deze kaart worden het bedrijf en haar voertuigen aan elkaar gekoppeld, zodat tachograaf data gedownload kan worden ten behoeve van de administratie.

Wie controleert het gebruik van de tachograaf en de naleving van de rij- en rusttijden?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de rij- en rusttijden. Bij een controle worden de tachograaf gegevens uitgelezen en ook op de computer van de inspecteur gezet.

De chauffeur moet alle gegevens van de afgelopen 28 dagen bij zich hebben. De inspecteur kan met diens controlekaart alle gegevens van de afgelopen 365 dagen zien en checken of er bijvoorbeeld een ongeldige kaart gebruikt is, de stroomvoorziening onderbroken is of dat er een poging tot inbreuk op de beveiliging is gedaan.

Hoe lang moeten de gegevens uit de digitale tachograaf bewaard worden?

De bewaarplicht vereist dat de uit de digitale tachograaf gedownloade, officiële gegevens, minimaal 12 maanden bewaard worden. De gegevens moeten op verzoek van de inspecteur rechtstreeks of op afstand toegankelijk zijn.

Voor de Belastingdienst geldt overigens een bewaartermijn van 7 jaar.

Inseego Tacho

De Inseego Tacho software downloadt de gegevens volautomatisch en slaat de gegevens op de juiste manier op. Vanachter uw bureau kunt u ook zien hoe lang een chauffeur nog mag rijden tot zijn volgende pauze/rust.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.