Terug naar blog

Rittenregistratie

Uw vragen over woon-werkverkeer en privé & zakelijke ritten beantwoord

Fly-over boven blog over woon-werkverkeer zakelijk

Wij krijgen regelmatig vragen over de auto van de zaak. Het blijkt niet altijd duidelijk te zijn wat als privégebruik geldt en welke ritten als zakelijk gezien moeten worden. In deze blog zetten wij de meest gestelde vragen over woon-werkverkeer en privé & zakelijke ritten voor u op een rij.

Is woon-werkverkeer privé of zakelijk?

Woon-werkverkeer wordt als zakelijk aangemerkt door de Belastingdienst. Het gaat hierbij om het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplek met de auto van de zaak.

Wanneer is een rit privé of zakelijk?

Voor het vaststellen van de aard van een rit met de auto van de zaak moet gekeken worden naar het doel of de bestemming: is die zakelijk of privé? We geven een paar voorbeelden.

Zakelijk

Van kantoor naar een klant of een leverancier rijden, is vanzelfsprekend zakelijk. De kilometers die met de auto van de zaak gereden worden om thuis te lunchen, zijn dat echter ook. Net als het terug naar huis rijden om de vergeten laptop op te halen.

Privé

Ritten zoals van huis naar de sportclub of naar een vakantieadres zijn uiteraard privé. Net als van huis naar school rijden om de kinderen op te halen. Tijdens werktijd vanaf het werk naar de huisarts rijden, moet ook als privé geregistreerd worden.

Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Ritten naar bestemmingen met een gemengd karakter

Ondernemers en medewerkers gaan vaak met een zakelijk doel naar bijvoorbeeld de golfbaan, een netwerkborrel of een jubileum van een vaste klant. Het lijkt dan ook logisch om zulke ritten als zakelijk aan te merken.

Deze activiteiten hebben echter vaak een gemengd karakter, wat ervoor kan zorgen dat de Belastingdienst de rit ernaartoe aanmerkt als privé. Het is dan ook raadzaam om dit vooraf met de Belastingdienst af te stemmen.

Door goed op dit soort zaken te letten, blijft het binnen de ritten administratie duidelijk hoeveel privékilometers er gemaakt zijn en voorkomt u fiscale bijtelling door overschrijding van de 500 kilometer die per jaar gereden mogen worden met een zakelijke auto.

Zijn de ritten tijdens wachtdiensten zakelijk of privé?

Als de medewerker verplicht wordt gesteld om een auto van de zaak te gebruiken tijdens wachtdiensten, dan is hij gedurende die periode genoodzaakt ook de privéritten met dit voertuig te maken.

Alle ritten tijdens wachtdiensten mogen daarom als zakelijk aangemerkt worden. Door deze kilometers als zakelijk te registreren wordt minder snel de 500 kilometer grens van de bijtelling overschreden.

Hoe maak je eenvoudig onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten?

Het met de hand bijhouden van alle ritten en of deze zakelijk of privé waren, vergt veel tijd (nog los van de grotere kans op fouten). Met automatische rittenregistratie maakt u het zichzelf een stuk makkelijker.

De in uw voertuig geplaatste black box registreert automatisch de gereden ritten. U hoeft enkel aan te geven of een rit privé of zakelijk is door de P/Z switch in de juiste stand te zetten of door het in de Inseego Driver app te zetten.

Het Inseego rittenregistratie systeem registreert niet alleen alle door de Belastingdienst vereiste gegevens. Het voldoet ook aan de strengste regels en eisen met betrekking tot privacy en databeveiliging.

Hoe meet de Belastingdienst een rit?

De Belastingdienst meet de rit altijd langs de meest gebruikelijke weg. Omrijkilometers zijn de kilometers die afwijken van de meest gebruikelijke weg.

Stel een medewerker rijdt onderweg van werk naar huis langs de kinderopvang om de kinderen op te halen. Dan is deze rit alleen aan te merken als een zakelijke rit als de kinderopvang op de meest gebruikelijke route van de zakelijke rit ligt.

Wanneer dit niet het geval is en er moet omgereden worden, dan tellen de extra gereden kilometers als privé. Is er geen sprake van omrijden, dan is de hele rit zakelijk.

Is een correcte rittenregistratie voldoende voor de Belastingdienst?

Nee, dat is niet voldoende. Naast een correcte rittenregistratie moeten er ook bescheiden worden bewaard die aantonen dat een rit gereden is en waarom. Denk bijvoorbeeld aan agenda’s, werkbonnen en facturen.

Alleen de rittenregistratie rapportage is dus niet genoeg. De werknemer en werkgever blijven te allen tijde verantwoordelijk voor deze onderliggende bescheiden.

Verder lezen

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.

Inseego