Rittenregistratie en AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er zijn vele goede redenen om een rittenregistratiesysteem aan te schaffen. Bijvoorbeeld voor een sluitende privé/zakelijke kilometerregistratie en correcte urenverantwoording, om ritten van servicemonteurs beter in te plannen, rijgedrag te verbeteren en brandstofkosten te besparen.

Maar hoe zit het met de gegevens die op deze manier verzameld worden? Daar moeten vooraf duidelijke afspraken over gemaakt worden, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese wetgeving die 25 mei 2018 ingaat.

Rittenregistratie en AVG

Voor het invoeren van een rittenregistratie- of Track en Trace systeem is instemming vereist van de ondernemingsraad. Als die er niet is, moeten er afspraken gemaakt worden met individuele werknemers.

Deze vragen moeten beantwoord en vastgelegd worden:

  • Is er een noodzaak?
  • Wat doet de werkgever met de gegevens?
  • Is de privacy van werknemers gewaarborgd?
  • Worden privékilometers volledig afgeschermd?
  • Kan de werknemer de verzamelde gegevens inzien?
  • Kan de werknemer de gegevens gebruiken voor diens kilometeradministratie?
  • Wie kunnen er bij de gegevens en hoe wordt dit beschermd en gewaarborgd?
    bron: VZR artikel over ritregistratie en privacy

Privacyregeling Ritregistratiesystemen

De Vereniging Zakelijke Rijders heeft een Privacyregeling Ritregistratiesystemen opgesteld die gebaseerd is op de gedragscode van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (Inseego heeft dit keurmerk) en die voldoet aan de de nieuwe privacywetgeving.

Deze Privacyregeling blauwdruk kan direct gebruikt worden als aanvulling op het arbeidscontract van een werknemer. VZR adviseert werkgevers en werknemers om gebruik te maken van deze Privacyregeling Ritregistratiesystemen.

De Privacyregeling is als PDF in te zien en kunt u dowloaden via www.vzr.nl/ritregistratie/ritregistratie-en-privacy.

Rittenregistratie en AVG vragen

Heeft u vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in verband met uw GPS fleetmanagement systeem? Neem dan gerust contact met ons op.

Share LinkedInFacebookTwitter