Terug naar blog

Voertuigen & Hardware

Telematica in de autoverzekeringswereld

Fly-over boven blog over telematica autoverzekering

In dit artikel gaan we dieper in op Big Data gebruik in de autoverzekeringswereld en hoe telematica ingezet kan worden om de verkeersveiligheid te vergroten.

Telematica (het gecombineerd toepassen van telecommunicatie en informatica) kan verzekeraars helpen om bestuurders preventief te beschermen en de kans op ongelukken te verkleinen. Iedereen kent de onderzoeken waaruit blijkt dat meer dan 80% van de bestuurders de eigen rijkwaliteiten hoog inschat. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de risico’s die ze nemen of creëren. Inzicht in eigen rijgedrag dankzij telematica toepassingen, heeft direct een risico verlagend effect.

Tot op heden geven verzekeraars korting op basis van het verleden

Dat iemand nog niet eerder betrokken is geweest bij een ongeluk, betekent echter niet automatisch dat diegene goed kan autorijden. Goede rijvaardigheden en agressief rijgedrag kunnen jarenlang zonder brokken samengaan, totdat het een keer flink misgaat. Dankzij het real-time aspect van telematica, kun je rijgedrag veel beter beoordelen en een actueel bestuurdersprofiel opstellen.

Klanten zijn over het algemeen een beetje op hun hoede wat betreft verzekeringsmaatschappijen. Wordt hun belang wel afdoende gediend? Het mooie van telematica op deze manier gebruiken, is dat het gebaseerd is op ‘hoe veiliger je rijdt, hoe minder je betaalt’ (Pay how you Drive). Een logisch gevolg daarvan is dat er bij de verzekeraars minder premiegelden binnenkomen. Daar staat tegenover dat het aantal claims daalt. Een klassieke win-win situatie.

De uitdaging is en blijft wel hoe je vaststelt of iemand een ‘veilige bestuurder’ is

  • Welke data moet je daarvoor verzamelen en hoe vaak?
  • Hoe verzamel je die data? Via de klassieke blackbox, een Plug & Play unit en/of een smartphone?
  • In hoeverre zegt het aantal gereden kilometers iets over de rijkwaliteiten?
  • Welk rijgedrag valt onder ‘gevaarlijk rijden’?
  • Moet je iemand met een kleine auto anders behandelen dan de sportwagen bezitter?
  • Hoe wordt de persoonlijke privacy gewaarborgd?
  • Welke dataverzamelingsrestricties worden er opgelegd vanuit de overheid?

Dit zijn allemaal aspecten waar meer ervaring mee opgedaan moet worden, zodat telematica oplossingen verder uitgekristalliseerd en zinvol geïmplementeerd kunnen worden.

Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Als je rijgedrag wilt begrijpen en deels voorspellen, dan kun je niet zonder telematica

Jongeren zullen minder moeite hebben met de eventuele privacy consequenties daarvan. Zij maken zich daar minder zorgen over en zijn een grotere risicofactor in het verkeer dan oudere bestuurders, waardoor zij meer premie moeten betalen. Als rijgedrag analyses aantonen dat zij veilig rijden, dan scheelt dat voor hen aanzienlijk in de premiekosten.

Maar het gaat niet alleen om jongeren. Verzekeringsmaatschappijen hebben een gevarieerd klanten portfolio nodig om afdoende rendabel te zijn. Er zijn allerlei andere ‘niet-standaard’ type bestuurders waar je rekening mee moet houden en die ervan kunnen profiteren. Denk aan mensen die weinig rijden, senioren, leaserijders, vrachtwagenchauffeurs en motorrijders.

Telematica zal de autoverzekeringswereld fundamenteel veranderen

Wordt er al intensief gebruik gemaakt van alle mogelijkheden om claims management aanzienlijk te verbeteren? Er zijn inmiddels aanbieders, maar het is nog lang niet gebruikelijk om Big Data op deze manier in te zetten om de verkeersveiligheid en het bedrijfsrendement te verbeteren.

Verzekeraars hebben dankzij telematica de mogelijkheid om risico’s beter in te schatten én ze te beïnvloeden. Het zou jammer en onverstandig zijn om deze ontwikkeling te negeren. De verzekeringsmaatschappijen die het slim en effectief integreren in hun dienstenpakket, hebben een voorsprong in de markt.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.