Terug naar blog

Mobiliteit

Wat levert het gebruik van fleetmanagement software u op?

Bestelbus op zebrapad boven blog over fleetmanagement software

Fleetmanagement software raakt steeds meer ingeburgerd. Het bedrijfsleven maakt er volop gebruik van en bijna iedereen kent de termen GPS en Track en Trace.

Dat neemt echter niet weg dat mensen soms terughoudend zijn en opzien tegen het aankoop- en implementatieproces van fleet management software. Hoe komt dat en in hoeverre zijn de zorgen terecht? En wat levert het gebruik van onze software u nou op?

Inhoudsopgave

  1. Fleetmanagement software is naast een controlemiddel vooral een hulpmiddel
  2. Investering staat in schril contrast met wat u bespaart
  3. Het went sneller dan u denkt
  4. Positieve aspecten die meer aandacht verdienen
  5. Oog voor álle aspecten
Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

1. Fleetmanagement software is naast een controlemiddel vooral een hulpmiddel

GPS voertuig tracking kan ‘Big Brother’ associaties oproepen. Een GPS fleetmanagement systeem vervult echter niet alleen een behoefte aan controle. In de dagelijkse praktijk is het vooral een hulpmiddel. Het helpt mensen om beter en prettiger te werken.

Zo is iedereen er blij mee als (spoed) werkzaamheden effectiever ingepland worden, waardoor er minder tijd op de weg en meer tijd bij de klant wordt doorgebracht. Dat komt de medewerkerstevredenheid en klantenservice zeer ten goede.

Groener rijden is een ander mooi voorbeeld. Sommige bedrijven zijn wat dat betreft heel competitief. Iedere maand wordt bekeken wie er het zuinigst én veiligst heeft gereden. ‘Groen scoren’, wordt een soort van sport, een leuke wedstrijd.

2. Investering staat in schril contrast met wat u bespaart

Dan is er natuurlijk het kostenelement. De aanschaf van fleet management software en de implementatie en het gebruik ervan kosten geld. Dat staat echter in schril contrast met wat u bespaart. Qua brandstofkosten scheelt het al snel zo’n 10 tot 15% per maand!

En dan hebben we het nog niet eens over het extra rendement dat behaald wordt dankzij de verbeterde planning, minder administratieve problemen door invoerfouten, terugdringing van het aantal schades en tijdig (preventief) onderhoud.

Al deze voordelen hebben een blijvend effect. Ze kunnen elkaar zelfs enorm versterken. Want diepgaand inzicht in het wagenpark-gebruik maakt verbanden zichtbaar, waardoor doelgericht en evenwichtig ingrijpen een stuk eenvoudiger wordt.

3. Het went sneller dan u denkt

Een ander punt is dat de organisatie moet wennen aan een nieuw systeem, een andere werkwijze. De angst daarvoor blijkt in de realiteit echter zelden terecht. We onderschatten hoe snel we aan iets nieuws wennen, zeker als de software gebruiksvriendelijk is.

Alle bovengenoemde kwesties spelen in meer of mindere mate een rol in het besluitvormingsproces rondom fleet management software en verdienen tijd en aandacht. Daarom vinden we het zo belangrijk om ze te benoemen.

Daar staat tegenover dat er ook een aantal belangrijke positieve aspecten zijn die soms onderbelicht blijven.

4. Positieve aspecten die meer aandacht verdienen

  • Fleetmanagement software gebruiken, wordt als modern en innovatief gezien. Het is vooruitstrevend om nieuwe technologie in te zetten om het bedrijfsrendement, de continuïteit en duurzaamheid te verbeteren. Daar zijn alle stakeholders bij gebaat.
  • Bewustwording omtrent risicovol rijgedrag is belangrijk. Daadwerkelijk veiliger rijden, is nog veel belangrijker. Software zoals Inseego Driver helpt bestuurders daarbij door gerichte feedback te geven op hun rijgedrag, zodat zij zelf actie kunnen ondernemen.
  • Veiliger rijden verlaagt de brandstofkosten én verkleint onze ecologische voetafdruk. Er wordt minder CO2 uitgestoten en dat is goed voor het milieu. Iets wat echt van wezenlijk belang is voor wie maatschappelijk verantwoord wil ondernemen (MVO).

Inseego draagt ook bij aan het creëren van een groot draagvlak door middel van introductiebrieven én een goede introductie op de bedrijfslocatie. Bij zulke introducties merken wij dat vraagtekens verdwijnen en mensen zich bewust worden van de doelen en het rendement.

5. Oog voor álle aspecten

Natuurlijk is het logisch dat wij veel oog hebben voor de positieve zaken die effectief fleetmanagement met zich meebrengt. Er is zoveel mogelijk met Inseego's technologie en wij willen u graag helpen om er álles uit te halen.

We lopen echter ook niet weg voor tegenwerpingen en twijfels. Sterker nog, omdat we al decennialang meedraaien in deze wereld en veel klanten in verschillende sectoren hebben, gaan wij daar juist graag het gesprek over aan.

Neem dus gerust contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek!

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.

Inseego