Terug naar blog

Mobiliteit

Duurzame mobiliteit in de praktijk

Rij groene voertuigen boven blog over duurzame mobiliteit

Zakelijke mobiliteit wordt tegenwoordig kritisch bekeken. En terecht! Het is tenslotte een aanzienlijke kostenpost en zorgt voor veel CO2-uitstoot. Hedendaagse MVO managers, mobiliteitsmanagers en fleetmanagers houden zich dan ook bezig met de vraag hoe het anders kan. Zij willen duurzame mobiliteit in de praktijk brengen.

Hoe kan uw organisatie 8 tot 15% per jaar op brandstofkosten besparen, terwijl tegelijkertijd de verkeersveiligheid vergroot wordt en de milieubelasting afneemt? Daar gaat dit artikel over. We nemen de huidige situatie onder de loep, geven concrete tips en reiken u de software tools aan die bijdragen aan het realiseren van uw duurzame ambities.

Wat mobilititeits-, MVO- en fleetmanagers belangrijk vinden

De Climate Neutral Group (CNG) heeft dit jaar gesproken met 10 grote bedrijven en koplopers op het gebied van duurzame mobiliteit. Gezamenlijk hebben zij ruim 40.000 FTE in dienst en een wagenpark van 13.000 auto’s. CNG sprak met de mobilititeits-, MVO- of fleetmanager.

Om te zorgen voor een afdoende breed beeld zijn er bedrijven uit allerlei sectoren ondervraagd. De gevarieerde groep bestond uit twee uitzendorganisaties, drie adviesbureaus, twee installatiebedrijven, één bank, één producent en één groot accountantskantoor.

Wat motiveert deze bedrijven om een duurzaam mobiliteitsbeleid op te stellen en tegen welke obstakels lopen zij aan in de dagelijkse praktijk?

De mobiliteitsbeleid top 3 ziet er als volgt uit:

 1. CO2 reductie
 2. tegemoetkomen aan wensen van medewerkers en externe stakeholders
 3. kostenbesparing

De door CNG ondervraagden gaven daarbij wel aan dat deze top 3 door de directie meestal in omgekeerde volgorde gehanteerd wordt.

 1. CO2 reductie
  CO2 reductie is in een aantal gevallen een intrinsieke wens van de mobiliteitsmanager, MVO-manager of fleetmanager. Soms is er een externe prikkel die tot versnelde veranderingen leidt, zoals bijvoorbeeld de CO2 prestatieladder certificering.

  Of er is sprake van een overkoepelende CO2 reductie doelstelling vanuit de directie. Het verduurzamen van de mobiliteit maakt dan onderdeel van uit van een bredere aanpak.
 2. Wensen van medewerkers en externe stakeholders
  Organisaties willen ook rekening houden met medewerkerswensen, maatschappelijke veranderingen en marktontwikkelingen. Daarin speelt de overheid een rol, o.a. door bijtellingsregels. Wie een auto van de zaak heeft, blijkt gevoelig voor de financiële voordelen van rijden in een zuiniger auto.

  Medewerkers kiezen begrijpelijkerwijs vaker voor de auto die ze privé minder kost. Veel bedrijven hebben echter ontdekt dat met het grotere aantal plug-in hybrides in hun wagenpark niet zo zuinig wordt gereden als verwacht. Daardoor valt de gewenste CO2 reductie (aanzienlijk) lager uit.
 3. Kostenbesparing
  Kostenbesparing was, is en blijft een belangrijke motivator om het wagenpark te verduurzamen. Gelukkig blijkt uit de praktijk dat de besparingen inderdaad aanzienlijk zijn. Waarbij een opvallende kanttekening gemaakt wordt door de Climate Neutral Group: Dat heeft lang niet altijd te maken met de genomen maatregelen.

  Het gemiddelde wagenpark blijkt vooral dankzij de bijtellingsregels zuiniger geworden te zijn. Daarnaast worden er minder kilometers gereden door de opkomst van locatie ongebonden werken. Dat weegt echter niet afdoende op tegen de brandstofkosten stijging. En last but not least: onderhoud en schades blijven flinke kostenposten.
Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Aangepast rijgedrag

Wat ons betreft bevestigt het CNG onderzoek hoe belangrijk het is dat wij ons rijgedrag verduurzamen. Samen met uw medewerkers heeft u de sleutel tot wagenpark MVO-succes in handen. Het realiseren van zo’n gedragsverandering is niet eenvoudig, maar heeft wel opmerkelijk grote gevolgen:

 • vermindering brandstofgebruik van 8 tot 15% (!) per jaar
 • minder onderhoudskosten door duurzamer autogebruik
 • daling aantal schades dankzij veiliger rijgedrag
 • indirecte schade (tijd- en productiviteitsverlies) daalt daardoor eveneens aanzienlijk
 • de persoonlijke- en de verkeersveiligheid worden vergroot

Onze stelling is: Duurzaam rijden = Veilig rijden (zie ook de duurzaam rijden tips). Dat is in het belang van ons allemaal. Het bedrijfsleven en de samenleving in haar geheel worden er beter van. Een klassieke win/win-situatie.

Breng samen met Inseego duurzame mobiliteit in de praktijk

Met behulp van de Inseego rijgedrag tools kunnen de gewenste gedragsveranderingen op een gebruikersvriendelijke manier gerealiseerd worden. Wat niet alleen goed is voor de mobiliteitskosten en het milieu, maar ook voor uw bedrijfsimago.

 • het huidige rijgedrag wordt eenvoudig en overzichtelijk in kaart gebracht
 • u ziet in één oogopslag waar de besparingskansen zitten, wat doelgericht actie ondernemen vereenvoudigt
 • belangrijke prestatie indicatoren (onder meer snelheidsovertredingen, hard remmen en hard optrekken) worden in duidelijke grafieken en tabellen weergegeven en zijn daardoor eenvoudig te monitoren
 • met een paar klikken kunt u inzoomen op verschillende onderdelen, zoals een specifiek voertuig of de prestaties van bepaalde bestuurders
 • de resultaten van het aangepaste rijgedrag worden snel zichtbaar voor bestuurders dankzij een smartphone app

Lees en bekijk er meer over op de pagina rijgedrag monitoren én verbeteren

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.