Terug naar Wagenparkbeheer Begrippenlijst

Wat is geofencing?

Met geofencing worden virtuele 'hekken' rondom een specifieke locatie geplaatst. Als voertuigen of materieel met GPS trackers deze afgebakende zones betreden en/of verlaten zonder uw toestemming, dan krijgt u een melding. Daarnaast kan een geofence bewegingen binnen de afgebakende locatie detecteren. Stel bijvoorbeeld dat u een geofence rondom een werkplaats heeft, dan worden bewegingen buiten werktijd opgemerkt.

Geofencing in het kort

  • Geofencing initieert een automatische actie als een met een GPS tracker uitgerust voertuig (of materieel) een door u afgebakend gebied betreedt en/of verlaat.
  • U bepaalt wanneer u een geofence melding wilt ontvangen, bij betreden of verlaten of beide, en hoe u de melding wilt ontvangen, via SMS of e-mail of beide.

Hoe werkt geofencing?

Geofencing gebruikt het wereldwijde satelliet netwerk GPS (Global Positioning System) en/of lokale radio-frequentie-identificaties, zoals Wi-Fi knooppunten of Bluetooth bakens. Omdat de geofence geïntegreerd is in Inseego software, reageert die op de door u ingestelde begrenzing.

Wanneer krijg je een geofence waarschuwing?

Als een voertuig of waardevol materieel met een Inseego GPS tracker zich buiten het door u afgebakende terrein begeeft, dan wordt er via onze wagenparkbeheer software, waar de geofences in geïntegreerd zijn, een SMS en/of e-mail naar u toegestuurd.

Wij leveren al 25 jaar fleet management software in België

Hoe worden geofences gemaakt?

Geofences worden met kaartsoftware gemaakt. Daarmee teken je een geofence rondom het gebied dat je wilt afbakenen. Geofences bestaan uit een aantal coördinaten, zoals lengte- en breedtegraden of, als het gaat om cirkelvormige geofences, uit één centraal punt.

Hoe lang bestaat geofencing al?

Op geofence gebaseerde hardware- en software bestaat al decennialang, maar de vroege systemen waren kostbaar en werden daarom enkel gebruikt voor specifieke toepassingen.

Eén van de eerste commerciële toepassingen van geofencing was in de veehouderij. Als een met GPS trackers uitgeruste kudde zich buiten de aangegeven geografische grenzen (de geofence) begaf, dan kreeg de boer een alert.

Soortgelijke systemen werden vervolgens ook ingezet om wagenparken beter te beheren en ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. Inmiddels wordt het eveneens voor waardevol materieel gebruikt.

De toekomst van geofencing

Terwijl onze apparaten en technologie steeds geavanceerder worden en meer en meer met elkaar vervlochten raken (ook wel het Internet of Things (IoT) genoemd), zal het gebruik van geofencing in het dagelijkse leven toenemen.

Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een melding op uw smartphone wanneer uw kind thuiskomt van school. Of aan een slimme thermostaat die checkt of u in huis bent en vervolgens de temperatuur daarop aanpast.

Tegenwoordig hebben we smart cars én smart homes, omdat geofencing technologie slimme producten of apparaten in staat stelt autonoom te reageren op situaties of gebeurtenissen, conform de parameters die je daarvoor ingesteld hebt.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.