Terug naar blog

Voertuigen & hardware

Wanneer is een tachograaf (niet) verplicht?

Rij vrachtwagens boven blog over tachograaf wanneer verplicht vrijstelling

In dit artikel zetten wij de tachograaf voorwaarden voor u op een rij. Wanneer is een tachograaf verplicht en wanneer krijg je vrijstelling?

Voor welke voertuigen is een digitale tachograaf verplicht?

Een digitale tachograaf is verplicht voor voertuigen die:

 • een maximaal toegestane massa van meer dan 3,5 ton hebben
 • voor het eerst in het verkeer zijn gebracht op 5 augustus 2005
 • bestuurd worden door bestuurders die voor eigen rekening of in opdracht van derden rijden

Deze regels zijn van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein:

[bron: federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer]

Voertuigen die voor 1 mei 2006 op kenteken zijn gezet, mogen nog gebruik maken van een analoge tachograaf.

Wij leveren al 25 jaar fleet management software in België

Nieuwe slimme tachograaf verplicht vanaf 21 augustus 2023

Het is de bedoeling dat de tachograaf niet alleen voor de handhaving van rij- en rusttijden gebruikt wordt, maar ook voor de handhaving van de nieuwe cabotage- en detacheringsregels. De nieuwste versie van de digitale tachograaf (ook wel ‘tacho 2’ genoemd, de opvolger van ‘tacho 1’), bevat dan ook een aantal nieuwe functionaliteiten:

 • grenspassages worden automatisch geregistreerd
 • rijtijd overtredingen worden via DSRC (Dedicated Short Range Communication) doorgegeven aan controleurs
 • laden en lossen wordt geregistreerd

Vanaf 21 augustus 2023 moeten nieuwe vrachtwagens uitgerust zijn met ‘tacho 2’. Internationaal rijdende voertuigen met een analoge tachograaf of een oude digitale tachograaf moeten uiterlijk 31 december 2024 voorzien zijn van de nieuwste versie. Wie met een ‘tacho 1’ rondrijdt moet die uiterlijk 19 augustus 2025 laten vervangen.

Alle voertuigen met een toegestane maximummassa vanaf 2,5 ton die internationaal rijden moeten op 1 juli 2026 een ‘tacho 2’ hebben. Oók als een voertuig, bijvoorbeeld, slechts twee keer per jaar de grens over gaat.

Hier vindt u meer informatie over het Europese Mobility Package voor de transportsector. Met dit pakket van Europese wet- en regelgeving wil de EU de regels in EU-lidstaten gelijktrekken, een eerlijker Europees speelveld creëren en de sociale omstandigheden voor chauffeurs verbeteren.

Wanneer krijg je vrijstelling?

Een aantal voertuigen zijn vrijgesteld van de verplichting om een tachograaf te gebruiken. Nationale tachograaf regelgeving is gebaseerd Europese wetgeving. De lidstaten waren echter niet verplicht om alles over te nemen en kunnen ook zelf extra vrijstellingen opnemen.

Er zijn Europese vrijstellingen voor voertuigen die:

 • maximaal 40 km per uur mogen rijden
 • specifiek voor medische doeleinden gebruikt worden
 • speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegsleep werkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de standplaats
 • op de weg worden beproefd ten behoeve van technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud
 • nieuw of vernieuwd zijn en nog niet in gebruik genomen
 • een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton hebben en gebruikt worden voor:
  - niet-commercieel goederenvervoer
  - het vervoer van materiaal, uitrusting of machines (die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep) binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van het bedrijf, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is

Alle informatie hieromtrent vindt u in artikel 3 van de Europese Verordening 561/2006.

Er zijn extra vrijstellingen in België voor voertuigen die:

 • uitsluitend gebruikt worden op wegen binnen havens, overslagcentra of spoorwegterminals
 • gezien worden als ‘kraanauto’
 • over een betonpomp of hoogtewerker beschikken
 • enkel gebruikt worden voor de eigen activiteiten van landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- en visserijbedrijven en voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats

Daarnaast is er een vrijstelling voor landbouw- en bosbouwtrekkers die binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats gebruikt worden voor land- of bosbouwwerkzaamheden.

[bron: Besox, lid van het economisch samenwerkingsverband van erkende sociale secretariaten]

Tachograaf in de meeste gevallen verplicht

In de meeste gevallen zal een digitale tachograaf verplicht zijn en moeten uw chauffeurs een bestuurderskaart hebben.

Tachografen zijn onmisbaar voor het beheren van een wagenpark met vrachtwagens. Ze helpen chauffeurs en transportbedrijven om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Via de digitale tachograaf worden rij– en rusttijden bijgehouden en daar wordt streng op gecontroleerd. Er worden flinke boetes gegeven als er sprake is van onjuist gebruik of misbruik.

Manipulatie van het apparaat verhult dat een chauffeur meer uren rijdt dan is toegestaan en wanneer hij de maximale snelheid overschrijdt. Dit is concurrentievervalsing ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan de regels houden.

Gesjoemel met tachografen kan bovendien de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs én de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengen.

Hoe Inseego software u helpt

Telematica oplossingen vereenvoudigen de administratie voor uw onderneming. Misschien zijn uw voertuigen al uitgerust met een gps voertuig tracking systeem, om wagenpark overzicht te krijgen.

Het handmatig bijhouden van chauffeursgegevens is echter arbeidsintensief. Onze digitale tachograaf software helpt u bij de controle van de rij– en rusttijden én automatiseert het registratie– en downloadproces, wat veel tijd en gedoe scheelt.

Door het wagenparkmanagement systeem van Inseego aan de al aanwezige tachograaf te koppelen, kan deze op afstand uitgelezen worden. De chauffeur hoeft er niets voor te doen – het uitlezen kan namelijk tijdens het rijden.

Wilt u meer weten over de digitale tachograaf en onze fleetmanagement software? Neem dan nu contact op met ons voor meer informatie of een vrijblijvende demo. Het maakt niet uit hoeveel voertuigen u heeft, wij hebben voor ieder formaat wagenpark een oplossing.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Inseego