Terug naar blog

Mobiliteit

Mobiliteitsvergoeding bouw

Chauffeur die wijst boven blog over mobiliteitsvergoeding bouw

Er zijn 2 soorten kilometer vergoedingen waar je als arbeider in de bouwsector recht op kunt hebben:

1. Mobiliteitsvergoeding

Voor de benodigde verplaatsingen tussen je woonplaats en de plaats waar je werkt, als de afstand daartussen minstens 10 kilometer is

2. Verplaatsingsvergoeding

Voor de benodigde verplaatsingen tussen je woonplaats en de sociale zetel van de werkgever.

Wanneer heb je recht op welke vergoeding?

Bij gebruik van de eigen auto heeft u recht op een mobiliteits- én verplaatsingsvergoeding voor de afgelegde afstand.

Bij gebruik van de auto van de werkgever heeft u enkel recht op een mobiliteitsvergoeding.

De mobiliteitsvergoeding is inclusief de kilometers die u alleen aflegt op een traject waar ervoor of erna ook anderen meerijden, en wordt uitbetaald op basis van het totaal aantal werkelijk afgelegde kilometers per dag.

Wij leveren al 25 jaar fleet management software in België

Welke verplichtingen heeft de werkgever?

  • De werkgever is verplicht maandelijks een detailoverzicht aan haar personeel te geven met de berekeningen per dag van de mobiliteitsvergoeding. Doet u dit niet, dan bent u in overtreding met de bepalingen van de CAO, wat kan leiden tot betwistingen over de juistheid van de mobiliteitsvergoeding. Er mag enkel afgeweken worden van de verplichting als de vakbondsafvaardiging of de individuele werknemer daarmee akkoord gaat.
  • Arbeiders die binnen een kalenderjaar mobiliteitsvergoeding voor 43.000 kilometer of meer ontvangen, hebben recht op een betaalde mobiliteitsdag. Die dag moet opgenomen worden voor 31 maart in het daaropvolgende jaar.
  • Er moet in overleg met de vakbondsafvaardiging (en indien nodig ook met de werknemers), een mobiliteitsplan opgesteld te worden. Hierin worden het woon-werkverkeer en de werf verplaatsingen uitgewerkt.

Verhoging tussenkomst verplaatsingskosten

Met ingang van 1 februari 2022 is de tussenkomst in de verplaatsingskosten (sociaal abonnement) iets verhoogd voor bedienden met een jaarloon dat lager is dan € 29.680 bruto en die hun eigen vervoermiddel gebruiken (niet de fiets), voor een afstand gelijk aan of groter dan 3 kilometer (enkel). Meer informatie en bedragen vindt u in deze PDF van Het ACV.

Kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023

Het bedrag van de kilometervergoeding voor het eerste kwartaal van 2023 is 19 december 2022 bekendgemaakt. In de betreffende omzendbrief nr. 713, die in deze driemaandelijkse herziening voorziet, staat dat het bedrag van de kilometervergoeding per 1 januari 2023 is vastgesteld op 0,4259 euro.

Handmatig de vergoeding correct berekenen is tijdrovend

De meeste werknemers op de baan hebben recht op mobiliteitsvergoeding en die afhankelijk van diverse factoren. Zoals de sector waarin iemand werkt, de cao, de afgelegde kilometers tussen woon- en werkplaats en of iemand bestuurder of passagier is in het voertuig van de werkgever.

Elke maand handmatig de vergoeding correct berekenen en uitbetalen is een tijdrovende klus. Deze administratieve lasten kunt u aanzienlijk reduceren met behulp van automatische kilometerregistratie.

Maak het uzelf makkelijk door de kilometervergoeding te automatiseren

Met Inseego’s kilometerregistratie systeem verloopt de kilometervergoeding volledig automatisch. U stelt eenvoudig zelf de vergoeding per kilometer in en wijzigingen doorvoeren is net zo makkelijk.

Naast de indeling van bestuurder, passagier of reiscompensatie, is de vergoeding ook in te delen in shifts. Denk aan weekend-, dag- en nachttijden – die worden wellicht anders vergoed. Of u houdt geen rekening met werkuren. Alles is mogelijk en te configureren binnen ons systeem.

Mobiliteitsrapportage waarmee u voldoet aan verplichtingen

In de mobiliteitsrapportage zitten alle werkuren, afgelegde kilometers en ook hoe deze afstanden zijn afgelegd – als chauffeur of bijrijder.

De rapportage is eenvoudig te exporteren naar PDF, XLSX of XML, zodat u als werkgever aan de verplichting voldoet om uw werknemer maandelijks een overzicht te geven van de gereden kilometers.

De voordelen voor uw organisatie:

  • realtime inzicht in de afgelegde kilometers
  • minder tijd kwijt aan administratie
  • exacte bepaling werkuren en correcte loonverwerking
  • koppeling met werfregistratie mogelijk
  • te gebruiken met checkinatwork, ConstruBadge, ID Key en RFID
  • te koppelen aan diverse ERP-systemen

Wij gaan graag met u in gesprek!

Inseego