Terug naar blog

Voertuigen & Hardware

Boetes tachograaf

Snelweg met vrachtwagen en auto boven blog over boetes tachograaf

Tachografen zijn onmisbaar voor het beheren van een wagenpark met vrachtwagens. Ze helpen chauffeurs en transportbedrijven om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Sinds 2006 moeten in de Europese Unie nieuw ingeschreven vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer met een gewicht van meer dan 3,5 ton, uitgerust worden met een digitale tachograaf. Daarmee wordt data een stuk efficiënter verzameld, terwijl tegelijkertijd het controleren op overtredingen vereenvoudigd wordt.

Via de digitale tachograaf worden rij– en rusttijden bijgehouden en daar wordt streng op gecontroleerd. Er worden flinke boetes gegeven als er sprake is van onjuist gebruik of misbruik. In deze blog zetten we een aantal veelvoorkomende overtredingen en de bijbehorende boetes op een rij.

Veelvoorkomende boetes tachograaf

Omdat de boetes hoog zijn en er streng gecontroleerd wordt op misbruik, is het correcte gebruik van de tachograaf en de bestuurderskaart van groot belang. Met Inseego Tacho worden zowel het massageheugen als de bestuurderskaart uitgelezen. Daarnaast worden de data 2 jaar bewaard als u kiest voor Tacho Remote Download + Archiving, waarmee u voldoet aan de bewaarplicht.

Misbruik van het controlemiddel

In of op de tachograaf onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen instellen, laten instellen of toelaten.

Boete werkgever: € 1.320, boete werknemer: € 440

Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Het niet op tijd uitlezen en overdragen

De registratiegegevens en bescheiden zijn niet bewaard tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever.

Boete: € 1.100

Het niet bewaren van een betrouwbare registratie

Het niet bewaren van een originele, betrouwbare registratie voor tenminste 52 weken.

Boete: € 4.400

Geen bestuurderskaart

Geen gebruik maken van de bestuurderskaart die verstrekt is.

Boete: € 1.100

Een andere bestuurderskaart gebruiken

Boete: € 1.100

Laat daarom, om fraude te voorkomen, de persoonsgebonden bestuurderskaart nooit in het voertuig liggen.

Een vuile of beschadigde bestuurderskaart gebruiken

Boete: € 220

Bij verlies of diefstal geen melding kunnen overleggen

Het verlies of de diefstal van de bestuurderskaart is niet formeel gemeld bij de bevoegde autoriteiten.

Boete: € 220

Foutief gebruik tachograaf status

De tachograaf status niet omzetten van status in rijden.

Boete: € 220

Overschrijding van de dagelijkse rijtijd

Boete: € 110 tot € 1.100

Te weinig rust

Onvoldoende dagelijkse rusttijd.

Boete: € 110 tot € 1.980

Let op: raadpleeg de wetten website van de overheid voor de meest recente en correcte boetes tachograaf informatie

De ILT controleert de naleving van de rij– en rusttijden

Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleren de naleving van de rij– en rusttijden met behulp van een draagbare computer en een downloadkey. Bij een controle worden de gegevens enkel uitgelezen, ze blijven dus gewoon op de bestuurderskaart staan. Na het uitlezen staan de gegevens ook op de computer van de betreffende inspecteur.

Het belang van controle en boetes tachograaf

Een tachograaf houdt onder meer de rij– en rusttijden bij van de chauffeur. Manipulatie van het apparaat verhult dat een chauffeur meer uren rijdt dan is toegestaan en wanneer hij de maximale snelheid overschrijdt. Dit is concurrentievervalsing ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan de regels houden.

Gesjoemel met tachografen kan bovendien de veiligheid, gezondheid en het welzijn van chauffeurs én de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengen. Dat is een ernstige zaak en daarom treedt de ILT hiertegen op.

Werkgever moet chauffeurs op overtredingen wijzen

De bestuurders zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor overtredingen, maar als werkgever bent u ook verplicht om hen erop te wijzen.

Daarnaast komt het voor dat er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op de vraag wie er verantwoordelijk is. Dat kan afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals hoe de chauffeur het werk heeft uitgevoerd en waarom een boete wordt opgelegd. Als er geen of een defecte tachograaf in het voertuig zit, dan is in de eerste plaats het bedrijf verantwoordelijk.

Hoe Inseego software u helpt

Telematica oplossingen vereenvoudigen de administratie voor uw onderneming. Misschien zijn uw voertuigen al uitgerust met een gps voertuig tracking systeem, om wagenpark overzicht te krijgen.

Het handmatig bijhouden van chauffeursgegevens is echter arbeidsintensief. Onze digitale tachograaf software helpt u bij het monitoren van de rij– en rusttijden én automatiseert het registratie– en downloadproces, wat veel tijd en gedoe scheelt.

Door het wagenparkmanagement systeem van Inseego aan de al aanwezige tachograaf te koppelen, kan deze op afstand uitgelezen worden. De chauffeur hoeft er niets voor te doen – het uitlezen kan namelijk tijdens het rijden.

Wilt u meer weten over de digitale tachograaf en onze fleetmanagement software? Neem dan nu contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende demo. Het maakt niet uit hoeveel voertuigen u heeft, wij hebben voor ieder formaat wagenpark een oplossing.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.