Terug naar blog

Voertuigen & Hardware

Zero-emissiezones: wanneer mag uw bestelauto of vrachtwagen de binnenstad niet meer in?

Elektrische servicebussen op een rij boven blog over zero-emissiezones (ZE-zones)

Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, mogen gemeentes in Nederland vanaf 1 januari 2025 stadsgebieden aanwijzen waar vervuilende bestelauto's en vrachtwagens niet meer welkom zijn. Deze zogenoemde zero-emissiezones (ZE-zones), die minimaal het stadscentrum en de omliggende wijken beslaan, mag u alleen inrijden met een bestelauto of vrachtwagen die geen schadelijke stoffen uitstoot. Omdat veel bedrijven en ondernemers echter niet op korte termijn hun wagenpark volledig kunnen vervangen, zijn er overgangsregelingen opgesteld.

Wat is een ZE-zone?

Een ZE-zone is een emissievrije zone in een stad. Eén van de maatregelen om dit te realiseren, is het weren van vervuilende bestelauto's en vrachtwagens.

Het doel van deze zones is het verbeteren van de luchtkwaliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van steden. De verwachting is dat zero-emissiezones gezamenlijk ieder jaar ongeveer 1 megaton CO2 minder uitstoten.

Waar komen de ZE-zones?

Tot nu toe hebben 29 gemeentes aangegeven dat zij een besluit tot invoering hebben genomen of dat zij de ambitie hebben om een ZE-zone in te voeren. Op deze pagina vindt u een alfabetisch overzicht van deze gemeentes, waaronder Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Maastricht, Rotterdam en Utrecht (steden die al een milieuzone hebben).

Overgangsregelingen voor bestelauto's en vrachtwagens

Om bedrijven en ondernemers de tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten, gelden er overgangsregelingen voor bestelauto's en vrachtwagens. In deze regelingen zijn overgangsperiodes en subsidiemogelijkheden opgenomen.

Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Overgangsperiodes

Bedrijven en ondernemers kunnen de overgangsperiodes gebruiken om vervuilende bestelauto's en vrachtwagens geleidelijk te vervangen door emissieloze voertuigen.

In zero-emissiezones moeten álle bestelauto's en vrachtwagens vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn. Alle nieuwe bestelauto's en vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 op kenteken gezet worden, moeten zero-emissie aan de uitlaat zijn om ZE-zones in te mogen.

Let op: de overgangsperiode voor bestelauto's is anders dan die voor vrachtwagens. Daarnaast wordt er wat betreft vrachtwagens onderscheid gemaakt tussen trekker-opleggercombinaties en bakwagens.

Hieronder geven we een beknopt overzicht van de verschillende overgangsperiodes. Meer informatie vindt u op opwegnaarZES.nl. ZES staat voor Zero Emissie Stadslogistiek. “Stadslogistiek” gaat over al het verkeer dat nodig is voor goederenbezorging in een stad.

Overgangsperiode voor bestelauto’s

  • bestelauto’s met minimaal Euroklasse 5 hebben tot en met 31 december 2026 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek
  • bestelauto’s met minimaal Euroklasse 6 hebben tot en met 31 december 2027 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek

Hiermee worden kleine ondernemers en MKB’ers die moeten sparen voor een nieuwe bestelauto tegemoetgekomen. De overstap naar een elektrische bestelauto moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Overgangsperiode voor vrachtwagens

  • Euro VI-vrachtwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn (bakwagens) respectievelijk maximaal 8 jaar oud zijn (trekker-opleggercombinatie) mogen uiterlijk tot 1 januari 2030 de ZE-zone inrijden
  • plug-in hybride vrachtwagens hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zone voor stadslogistiek als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden

Overige punten

  • Gemeenten kondigen minimaal 4 jaar voor de invoering de ligging en omvang van de zero-emissiezone aan.
  • Er kan maatwerk geleverd worden voor de gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en er meer tijd nodig is.
  • Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot ZE-zones omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is en daardoor buiten de overgangsregeling valt. Hiervoor zijn vrijstellingen en ontheffingen vastgesteld. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

Om bedrijven en ondernemers te helpen heeft de overheid een paar subsidieregelingen in het leven geroepen.

Wie voldoet aan de voorwaarden krijgt maximaal € 5.000 per bedrijfsvoertuig. Het budget voor deze regeling is op 28 augustus 2023 overtekend geraakt, wat betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan dat er geld beschikbaar is. Vanaf dinsdag 9 januari 2024 kunt u echter weer een aanvraag indienen voor deze subsidie. Meer informatie daarover vindt u hier.

AanZET is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze vrachtwagen willen kopen of financial-leasen. De voorwaarden kunt u hier vinden en een overzicht van de subsidiebedragen staat hier. Ook het budget van deze regeling is overtekend. In 2024 opent de regeling weer.

Onzekerheden rondom elektrisch rijden

De elektrische bedrijfswagen is met een opmars bezig. Ondanks de hogere prijs worden ze steeds populairder en blijft het assortiment groeien. Dat neemt echter niet weg dat er zorgen zijn. Voor een belangrijk deel hebben die te maken met het opladen en de actieradius – dat die gaan bepalen hoe er gepland moet worden. Wij nemen die zorgen grotendeels weg met onze fleetmanagement software. Op het Inseego dashboard kunnen klanten namelijk zien wat de batterijstatus is en de resterende actieradius.

Hoe nu verder?

Via de zero-emissie kentekencheck kunt u snel zien of uw bedrijfsvoertuig in 2025 de zero-emissiezones nog in mag. Hoe dan ook is het van belang om uw wagenpark zo snel mogelijk te verduurzamen, zeker als een groot deel van uw werkzaamheden zich in grotere steden afspeelt.

Ondernemingsvereniging evofenedex kan u advies geven over de te zetten stappen rond ZE-zones in combinatie met uw wagenpark, logistiek en/of dienstverlening. Met hun Wagenparkscan – zero-emissiezones brengen zij voor u in kaart wat de gevolgen van de ZE-zones voor uw wagenpark zijn.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wagenpark prestaties verbeteren, bedrijfskosten verlagen en de veiligheid vergroten?

Inseego