Terug naar blog

Mobiliteit

Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

Langs groen rijdende auto boven blog over duurzaam wagenparkbeheer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een hot item en allang geen window dressing meer. Maar hoe geef je er concreet en continu invulling aan wat betreft wagenparkbeheer? En gaat het niet veel verder dan focussen op brandstofbesparing en CO2 reductie? Wat ons betreft wel.

We kunnen niet zonder zelfbewuste bestuurders

Verkeersveiligheid, duurzaamheid, kostenverlaging en meer efficiency gaan hand in hand. Letterlijk. Want wagenpark verduurzaming kan niet zonder zelfbewuste bestuurders die ondersteund worden door een betrokken management.

Intern draagvlak is onontbeerlijk als u met behulp van fleetmanagement software stappen wilt zetten richting een meer duurzaam wagenparkbeheer. De rijstijl van uw buitendienstmedewerkers heeft tenslotte een onmiskenbare invloed op de kosten en het milieu.

Van bedrijfsimago t/m verkeersveiligheid

Rijgedrag beïnvloedt ook uw bedrijfsimago. Heeft u zich weleens geïrriteerd aan bestuurders van servicebussen of andere bedrijfswagens? Vermoedelijk schiet u nu direct een voorval te binnen. Het gebeurt regelmatig, al bellen mensen zelden het betreffende bedrijf om het te melden.

Veilig rijden leidt tot een win/win/win-situatie: bestuurders, medeweggebruikers, verkeersomstandigheden, milieu en het bedrijfsleven worden er beter van. Dat besef dringt steeds breder en dieper door en maakt een belangrijk onderdeel uit van menig MVO bedrijfsrapport.

Effect van mobiliteit op milieu krijgt steeds meer aandacht

De maatschappelijke en wetgevende druk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, wordt steeds groter. Tel daar voornoemde imago voordelen en andere bedrijfsbelangen bij op en er ontstaat een krachtig draagvlak voor duurzaam denken én doen.

De positieve effecten daarvan zijn merkbaar. Organisaties willen meer bereiken dan enkel een brandstofkosten besparing. De gevolgen van het opzetten en uitbouwen van duurzaam wagenparkbeheer strekken zich uit tot ver buiten de bedrijfsgrenzen. Alle stakeholders zijn erbij gebaat.

Klantverhalen brochure
Ontdek hoe klanten onze software gebruiken

Op weg naar duurzaam wagenparkbeheer

Wagenpark verduurzaming hoeft niet gecompliceerd te zijn. Zoals gezegd staat of valt het wel met een bedrijfsbreed gevoelde motivatie. Als die er is, kan er echter onverwacht veel in relatief korte tijd gerealiseerd worden. Dan is het vooral een kwestie van de juiste tools binnen handbereik hebben en doorpakken.

 • Brandstofverbruik monitoring
  Door het brandstofverbruik van de huidige vloot te monitoren, wordt glashelder waar er ingegrepen moet worden en wat u juist wilt stimuleren. En bij de aanschaf van nieuwe voertuigen is brandstofefficiency een zwaarwegende factor, aangezien dat eveneens invloed heeft op de uitstoot van lucht vervuilende stoffen en CO2 .
 • Rijgedrag rapportage
  Ook het rijgedrag wordt gemonitord. Denk bijvoorbeeld aan hoe bochten genomen worden en hoe hard er opgetrokken of geremd wordt. Medewerkers worden erbij betrokken en krijgen te zien dat veiliger rijden tastbare, positieve resultaten oplevert. Sommige bedrijven maken er zelfs een maandelijkse wedstrijd van. Wie het milieuvriendelijkst gereden heeft, wint.
 • (Preventief) onderhoud en tijdige reparatie
  Door het consequent inplannen van (preventief) onderhoud en het snel laten uitvoeren van reparaties, zullen de kosten en milieu belasting verdergaand afnemen. Want goed onderhouden voertuigen presteren op alle vlakken beter. Ook wat dit betreft zorgt Inseego's fleetmanagement systeem voor het benodigde inzicht, waardoor onderhoudswerkzaamheden tijdig plaatsvinden.
 • Beter plannen dankzij track en trace
  Hoe beter alle werkzaamheden ingepland worden, hoe minder kilometers uw buitendienstmedewerkers maken. In combinatie met veiliger rijgedrag nemen uw duurzaamheidsinspanningen dan helemaal een vlucht. Met net zo’n merkbaar effect onderaan de streep: Niet alleen dalende brandstof-, schadereparatie- en verzekeringskosten, maar ook meer marge dankzij toenemende efficiency.
 • Meer doen met minder voertuigen
  Het wagenpark verkleinen is in sommige gevallen een hele reële optie. Technieken zoals bestuurders identificatie en Plug & Play maken het mogelijk dat eenzelfde aantal medewerkers uit de voeten kan met minder voertuigen. Daarnaast biedt Het Nieuwe Werken duurzame en besparende mogelijkheden. Zo is 1 dag per week vanuit thuis werken niet meer ongebruikelijk.
 • CO2 prestatieladder
  De CO2 prestatieladder maakt voor de buitenwereld zichtbaar hoeveel werk er wordt gemaakt van CO2 reductie en kan intern extra motiverend werken. De ladder heeft 5 treden (niveaus). Hoe hoger de trede waarop een bedrijf gecertificeerd is, hoe beter het CO2 -management en hoe groter het voordeel bij project aanbestedingen.

Betere bottomline

Het mag duidelijk zijn dat fleetmanagement tegenwoordig veel meer is dan het zorgen voor een sluitende rittenregistratie. Als het op de juiste manier ingezet wordt, dan draagt het wezenlijk bij aan een betere bottomline, zowel op bedrijfsniveau als maatschappijbreed.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Wij bieden u 24/7 zicht op uw wagenpark en snelle, betrouwbare breedband oplossingen.

Inseego